Perkhidmatan Kami

ASAS menawarkan perkhidmatan seperti yang tertera dibawah :

  • Membina rumah burung walit.
  • Menyelenggara rumah burung walit.
  • Menjalankan R & D terhadap rumah burung walit.
  • Perkidmatan baik pulih rumah burung walit yang gagal.